VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
community@ms-ic.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Firmy ELCOM, a.s.

ELCOM, a.s.

záhlaví


Obor činnosti

Měřící a testovací technika


http://www.elcom.cz/cz/

ELCOM, a.s. působí ve Vědeckotechnologickém parku  Ostrava od roku 1997, kde má od roku 2006 svou vlastní budovu technologického centra ELCOM a.s.

Za dobu své existence rozvinula firma ELCOM, a.s. řešení projektů systémové integrace do té míry, že je dnes světově uznávaným dodavatelem špičkových řešení zejména v oblasti automatizovaných měřicích a testovacích systémů, systémů monitoringu kvality elektřiny, průmyslových testerů, kamerových systémů a zkušeben elektrických strojů a přístrojů a dalších řešení z oblasti silnoproudé elektrotechniky.

 

V areálu Vědecko-technologického parku Ostrava se nacházejí dvě divize:

Divize Realizace a inženýrink

Tato divize se tradičně věnuje projektování a dodávkám rozvoden, kompenzačních zařízení nízkého a vysokého napětí. Dále provádí rozbory technických stavů napájecích sítí hlavně z hlediska optimálního provozu a zajištění elektromagnetické kompatibility. Zabývá se rovněž koordinací stavebních prací a optimalizací návazností ostatních profesí v rámci dodávek. Zajišťuje dodávky počínaje projektovou činností přes montáž dané technologie až po technický dozor. Vysoce kvalifikovaní pracovníci této divize provádějí elektromontážní práce na všech napěťových hladinách, zajišťují komplexní a garanční zkoušky v oblasti elektrických průmyslových sítí zejména ve vodárenském odvětví, hutnickém a sklářském průmyslu.

Divize Virtuální instrumentace

Za dobu své existence rozvinula řešení projektů systémové integrace do té míry, že je dnes světově uznávaným dodavatelem špičkových řešení zejména v oblasti automatizovaných měřících a testovacích systémů, systémů monitoringu a kvality elektřiny a dalších parametrů významných pro stabilitu energetické sítě, průmyslových testerů a kamerových systémů. Dynamický rozvoj této divize vedl ke stavbě firemní budovy v areálu VTPO. 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:

 

 

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.-ředitel

daniel.kaminsky@elcom.cz

+420 558 279 850


Navštivte nás

Návštěvní hodiny: 9:00 – 16:00


Elcom Elcom
-. patro
Čísla kanceláří: -

Kde nás najdete ?