VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
community@ms-ic.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Firmy Envir & Power Ostrava a.s.

Envir & Power Ostrava a.s.

záhlaví


Obor činnosti

Inženýring a kompletní dodávky v oblasti ekologizace spalin v energetice, teplárenství, apod., pro energetické zdroje malých, středních a velkých výkonů, v provedení "Na klíč"


http://www.envirpower.cz/

Envir & Power Ostrava a.s. je společnost zaměřená na projektování, výrobu, dodávky, kompletaci a uvádění inženýrských celků do provozu, hlavně v oboru energetiky, ale i dalších technických oborech.

Náš tým má zkušenosti z realizací projektů zaměřených na odsiřování spalin, a to jak systémem mokré vypírky (vhodná pro jednotky vyšších výkonů), tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečisťujících látek (TZL) pomocí tkaninových filtrů, nebo elektroodlučovači. Součástí odprášení je rovněž komplexní řešení expedice popelovin, případně produktu po odsíření.

Dále se zaměřujeme na tzv. denitrifikaci, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou SNCR (primární a sekundární opatření), tak metodou katalytické redukce SCR.

Jsme schopni nabídnout různé konfigurace těchto metod pro energetické zdroje, a to jak pro zdroje středních, tak i velmi velkých výkonů (pro elektrárenské bloky).

 

Ostatní oblasti nabízených služeb:

- Odprášení technologických zařízení

- Větrání průmyslových hal a objektů

- Klimatizace objektů

- Návrh kompresorových stanic

- Kogenerační jednotky

- Technologie využití odpadního tepla

- Vzduchotechnika a technologické odsávání od strojů

- Výměníkové stanice

- Elektroinstalace objektů

- Montáže, opravy a údržbu elektroinstalací a elektro zařízení

- Revize elektrických spotřebičů a nářadí

- Revize pracovních strojů

- Revize elektroinstalací, rozváděčů, spotřebičů a hromosvodů

- Školení dle vyhlášky 50/78 Sb., § 3, 4 , 5, 6, 7, 8 a 10 (do 1000V tř.: A a B)

- Stavební dozor (vč. elektro)

- Odborné poradenství a konzultace

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:

 

 

Ing. David Foltýn, obchodní ředitel


Navštivte nás

nutno domluvit předem


Viva Viva
2. patro
Čísla kanceláří: 2.18-2.26

Kde nás najdete ?