VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
community@ms-ic.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Firmy LOGICON Partner, s.r.o.

LOGICON Partner, s.r.o.

záhlaví


Obor činnosti

Logistické poradenství


http://www.logicon.cz/

S pomocí logistického auditu odhalíme rezervy v logistickém systému, navrhneme cílovou koncepci podnikové logistiky a pro dosažení cílů definujeme klíčové ukazatele výkonosti. Sestavíme nákladově optimální model distribuční sítě, včetně rozvozových tras, a to vše s pomocí telematických nástrojů . Zeštíhlíme a efektivně uspořádáme výrobu ve Vašem závodu. Najdeme rezervy a navrhneme opatření pro snížení zásob za pomoci pokročilých SW aplikací. Pro nové sklady nakreslíme optimální layout a doporučíme vhodnou technologii. U stávajících skladů najdeme řešení pro lepší využití prostoru a zvýšení produktivity. Před zavedením čárových kódů specifikujeme požadavky na WMS. Investičně náročná řešení prověříme metodou dynamické simulace. V rámci realizace logistických projektů připravíme a zajistíme výběrové řízení na dodavatele služeb, technologií a systémů - profesionálně a nezávisle. Společnost poskytuje logistické poradenství středním a velkým společnostem ve formě projektů, studií, konzultací a vzdělávání v oblasti logistiky, včetně dílčí SW podpory pro optimalizaci vybraných logistických procesů.

LOGICON Partner, s.r.o.  je přímo nebo prostřednictvím konzultantů členem Komory logistických auditorů (KLA), České logistické asociace a Národního registru poradců. Certifikované členství v KLA garantuje klientům zpracování logistického auditu podle jednotné metodiky KLA. Členství v Národním registru poradců, který je spravován Czechinvestem, pak bývá často nutnou podmínkou pro schvalování projektů dotovaných z rozvojových fondů EU. 

Poradenský tým

Přestože samotná společnost byla založena až v roce 2003, většina našich konzultantů se logistikou zabývá již deset až patnáct let. Každý senior konzultant má za sebou kromě víceleté praxe v logistickém poradenství především praxi manažerskou. To nám umožňuje optimálně spojit teoretické základy v oblasti logistiky s reálnou praxí a firemní kulturou našich klientů.

Zásadami naší práce jsou profesionalita, spolehlivost, nezávislost a individuální přístup k zákazníkům. To že se nám daří tyto zásady dodržet nám potvrzuje řada spokojených klientů.

Logistické poradenství

Logistické poradenství, které nabízíme našim klientům, zahrnuje činnosti od zpracování logistických studií, přes změnové projekty až po externí řízení realizace navržených změn. Realizujeme studie a projekty jak komplexního charakteru, s cílem optimalizovat celý logistický řetězec klienta, tak i dílčí studie zaměřené na skladová řešení, warehouse management systémy (WMS), řízení zásob, distribuční sítě a v neposlední řadě z titulu členství v Komoře logistických auditorů i logistické audity.

- Logistický audit

- Dispoziční a technologický návrh skladu

- Návrh systému pro řízení skladu WMS

- Distribuční koncepce

- Řízení zásob – plánování nákupu a výroby

- BPR – Reengineering (logistických procesů)

Logistické vzdělávání

Vlastními konzultanty realizujeme podnikové  semináře a tréninky v oblasti logistiky. Převážně jde o jednodenní semináře, které se zabývají těmito tématy:

- Integrovaná logistika

- Skladová logistika

- Nákup a řízení zásob

- Výrobní logistika

- Distribuční logistika

SW Podpora

- Skladování

- Řízení dopravy

- Řízení zásob                                                                              

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Novotný-jednatel

novotny@logicon.cz

+420 597 305 868

+420 724 011 543


Navštivte nás


Piano Piano
2. patro
Čísla kanceláří: 2.15

Kde nás najdete ?