VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
info@vtpo.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Nabízíme Pronájem kanceláří

Pronájem kanceláří

záhlaví


Přemístěním své firmy do areálu VTP Ostrava získáte

 • Bezprostřední osobní kontakty s akademickou obcí, a dalšími inovačními firmami.
 • Možnost pracovat s Vašimi budoucími zaměstnanci - studenty blízkých univerzit - již v průběhu jejich studia
 • Posílíte vaši image jako R&D společnosti.
 • Získáte bezplatnou propagaci vašich produktů a služeb na našich internetových stránkách v rámci sekce katalog.
 • Sídlo v atraktivním prostředí.
 • Dostupné služby cílené na potřeby R&D firem
 • Prostory k podnikání na vyšším evropském standardu tzv. "grade A"

Pravidla pro nájemce

Omezení pro aktivity v areálu Vědecko-technologického parku Ostrava (firmy jsou s VTPO, a.s. v nájemním nebo podnájemním vztahu)
 

1. Lokalizované výzkumné, vývojové, výrobní a další činnosti musí:

 • mít povahu moderních aktivit s nízkým podílem surovinových a energetických vstupů v objemu finálního produktu a jeho ceně;
 • dopravně nezatěžovat oblast areálu;
 • splňovat kritéria platných právních norem a předpisů z hlediska vlivů na životní prostředí v oblasti ekologie.

2. Odborné zaměření lokalizovaných činností není žádným způsobem omezeno. Budou preferovány takové aktivity, které budou přednostně využívat kapacity regionálních vysokých škol a existujících; regionálních výzkumných a vývojových center a spolupráci s nimi. Vodítkem pro zájemce může být následující seznam oborů a činností:

 •  výzkumné, vývojové a projekční činnosti;
 • výzkumné a vývojové aktivity  orientované na kooperaci s regionálními vysokými školami;
 • biotechnologie;
 • nanotechnologie;
 • vývoj a výroba laboratorní, měřící a zkušební techniky;
 • výzkumné, vývojové a zkušební činnosti v oblasti alternativních energetických zdrojů;
 • vývoj progresivních technologií;
 • vývoj SW, vývoj, výroba a instalace IT technologií;
 • jiné výzkumné a vývojové aktivity.

3. Jsou vítány také následující obory tzv. Strategických služeb pro podnikatelský sektor, které využívají  progresivní technologie a kvalifikovaný lidský kapitál:

 • Centra pro vývoj softwaru (Softwaru Development Centres);
 • Expertní a řešitelská centra (Expert Solution Centres);
 • Technologická centra (Technological Centres)

4. Nevhodné aktivity:

 • těžké a lehké strojírenství;
 • prvotní zpracování surovin, výroba stavebních hmot, stavební dvory, betonárny, obalovny štěrků;
 • velkokapacitní dopravní základny;
 • sklady, velkoobchodní a maloobchodní činnost;
 • podniky s velkým dopravním zatížením, podniky s negativním vlivem na životní prostředí;
 • činnosti s vysokým podílem energetických a materiálových vstupů.
 •  

Kritéria - zájemce bude hodnocen na základě vyplněného dotazníku, v případě jeho předložení také na základě podnikatelského plánu.

Fotogalerie


novinka

 zpět