VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
info@vtpo.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod O nás

O nás

záhlaví


vtpo

Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostor pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové  osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků a rozvoj podnikání. Vědecko-technologický park je nástrojem, jehož smyslem je výše uvedené konkrétní výstupy maximalizovat a všestranně podporovat firmy či jednotlivce v oblasti výzkumu a vývoje.

Hlavním cílem projektu je vybudovat v rámci regionu, v kooperaci s univerzitami a vědecko - výzkumnými institucemi, vrcholové pracoviště sloužící ke koordinaci vědeckého a technologického výzkumu a transferu pokročilých technologií. Současně pak využít vědecko - technologický park jako prostředek komercializace výsledků vědeckého výzkumu na univerzitách.

 

Historie

Vědecko-technologický park představuje účinný nástroj rozvoje podnikání a zaměstnanosti v oblasti vyspělých technologií a jeho vznik byl inspirován desítkami úspěšných projektů v zahraničí a to doslova celosvětově.

Zakladateli společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. jsou Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

Obchodní podíly jednotlivých akcionářů činní:


Vědecko-technologický park je budován na zelené louce v těsném sousedství areálu VŠB-TU Ostrava.

Projekt Vědecko-technologický park Ostrava je realizován v etapách. Agentura pro regionální rozvoj iniciovala první investiční kroky města Ostravy, které postupně navýšilo výši investic do tohoto rozvojového projektu. K financování byly a jsou využívány podpůrné předstrukturální i strukturální programy EU.

V první etapě byla vybudována technická infrastruktura a na trh investičních možností byl uveden technicky připravený pozemek pro výstavbu dalších objektů. Současně byla zahájena stavba prvního komerčního objektu (financovaná z privátních zdrojů) - provozní budovy společnosti Ingeteam, a.s. (dříve Ingelectric, a. s.), realizace této stavby byla úspěšně ukončena v červnu roku 2001.

Na podzim roku 2003 byla dokončena a otevřena multifunkční budova PIANO (výstavba financovaná z veřejných zdrojů), která vedle nabídky pronájmu cca 2.500 m2 kvalitních kancelářských ploch plní funkci administrativního a provozního centra parku.

V dubnu 2006 zahájila provoz druhá budova TANDEM s 2.900 m2 kancelářských prostor a vlastní výstavbu svého Technologického centra zahájila společnost Elcom, a.s.

V srpnu 2015 zahájila provoz třetí a čtvrtá budova v areálu VTPO. Budova MFB III.- TRIDENT s 2.650 m2 kancelářských prostor a budova MFB IV.- VIVA s 2.102 m2 kancelářských prostor.