VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
  CZ EN
info@vtpo.cz +420 597 305 999
záhlaví
Nacházíte se:  Úvod Projekty IDEA INKUBÁTOR

IDEA INKUBÁTOR

záhlaví

 
11.09.2015

VTPO nabízí od března 2007 nový „nástroj" v oblasti podpory začínajících podnikatelů IDEA Inkubátor. Jedním ze zásadních kritérií pro umístění  v inkubátoru je skutečnost, že hodlá přinést na trh něco nového například novou technologii, know-how a podobně. Smyslem „inkubátoru nápadů" je nabídnout pomoc a podmínky tvůrčím lidem, kteří chtějí uplatnit své nápady případně jen vyzkoušet jejich potenciál. Forma pomoci spočívá především v nabídce krátkodobého poskytnutí kancelářských prostor s připojením na internet (cca 4-6 měsíců), ale také pomoci odborné při zachování plné důvěrnosti ze strany VTPO. Další neméně významnou pomocí v rámci IDEA Inkubátoru je poradenství a asistence při vypracování projektového záměru inovačního nebo vývojového projektu, poradenství a asistence při hledání vhodných finančních zdrojů inovačního nebo vývojového projektu a další. To vše za symbolickou cenu.

Co z toho vyplývá? Důležitým aspektem je, že zájemce může služeb IDEA Inkubátoru využít dlouho předtím, než je schopen zformulovat podnikatelský plán, nemusí opouštět stávající zaměstnání, studium a hned zakládat firmu, ale získá čas, prostor a podporu, aby nápad mohl „dozrát". V ideálním případě takový projekt bude pokračovat v navazujícím technologickém inkubátoru VTPO.

Zájemce si tak může s minimálními, spíše symbolickými náklady ověřit, zda je jeho nápad proveditelný, jaká je pravděpodobnost příznivé odezvy trhu (nápady je nutné přeměnit v úspěšné a dobře prodejné produkty) a získat přesnější představu o tom, co bude realizace celého záměru představovat a jak bude náročná.

Záměrem je zpřístupnit tyto služby všem společnostem a jednotlivcům splňujících „podmínku" práce na inovačním nebo vývojovém projektu, nebo seriozního záměru takovýto projekt zahájit.

 

Hlavní atributy IDEA Inkubátoru jsou:

 • Nabídnout otevřené a atraktivní prostředí přitahující potenciální zájemce.
 • Poskytnout prvotní posouzení inovační myšlenky:
 • Technické (expertní posudek)
 • Ekonomické (feasibility study)
 • Tržní (premarketing)
 • Případné praktické ověření (proof of concept)
 • Pomoc při vytvoření business plánu.
 • Nabídnout konferenční prostory pro konzultace s experty, sdílené kancelářské prostory a vybavení pro práci na rozvoji myšlenky.
 • Poskytnout poradenství při získání ochrany duševního vlastnictví.
 • Pomoc při zakládání firmy (omezení zátěže pro klienta při komunikaci s úřady).
 • Příprava klienta pro úspěšné zvládnutí rozhodovacího procesu pro vstup do technologického inkubátoru (schopnost prezentovat svůj záměr, komunikační dovednosti).

 Příjímací proces firmy/projektu do IDEA Inkubátoru naleznete v souboru zde:

Fotogalerie